Klik om naar de homepage te gaan

GreenCalc+ 4.2

Er zijn op dit moment geen bugs bij ons bekend voor de huidige versie van GreenCalc+.

GreenCalc+ 4.x - Stappenplan bij het updaten van projecten van V2.2. naar V4.x

Onderstaande is geen fout in GreenCalc+, maar omdat deze situatie vaak voorkomt wordt deze hier beschreven.

• Maak een kopie van het gcp-bestand, en lees dit bestand in GreenCalc+ V4.x. 
• Pas in het ontwerpgebouw de levensduur aan naar 50 jaar (voor utiliteitsgebouwen). Voor woningen hoeft u de levensduur niet aan te passen (75 jaar). 
• Genereer opnieuw een referentie 1990 (door middel van de rechtermuisknop). De oude referentie 1990 wordt daarmee overschreven. 
• Ga naar wijkniveau / energiemix, en druk daar op de knop ‘standaard energiemix’. De energiemix samenstelling wordt dan op de nieuwe default waarden gezet. 
• Loop de volledige materialenmodule door. P- en B-producten moeten opnieuw opgebouwd worden. U zult deze producten dus opnieuw samen moeten stellen. Het is in dat geval handig om de oude GreenCalc+ versie ernaast open te hebben, zodat u kunt zien wat de samenstelling van P- en B-producten is.  

Wanneer u deze stappen doorlopen hebt, vindt u bij de resultaten de nieuwe MIG waarde.

GreenCalc+ 2.2 - Negatieve milieukosten materiaal

Bij erg grote gebouwen kan het voorkomen dat er bij de referentie negatieve milieukosten op het onderdeel materiaal worden gegenereerd. Controleer daarom bij grote gebouwen altijd de milieukosten van de referentie 1990. Bij een volgende versie zal dit niet meer voorkomen.

Workaround: Kijk in de help bij referentie 1990 naar de formule die hoort bij het materiaal dat negatieve milieukosten heeft. Reken zelf uit wat de juiste hoeveelheid van het materiaal had moeten zijn. Wijzig in GreenCalc+ de referentie 1990 en maak twee of meer materiaalregels aan en voer de hoeveelheden van het betreffende materiaal in meerdere keren in.

GreenCalc+ 2.2 - Weergave EP resultaten energiemodule

Er is een foutje geslopen in het weergeven van het EPC getal bij de energieresultaten. Hier wordt nu het getal met 2 decimalen weergegeven, maar op de achtergrond is het getal afgerond op 1 decimaal. Hierdoor wordt bijvoorbeeld 3.45 weergegeven als 3.40. In de berekening wordt echter gerekend met de juiste waarde. Het is dus alleen een foutieve presentatie van het EPC getal, en heeft geen effect op de milieu-index. Deze fout zal in een volgende versie zijn opgelost.