Klik om naar de homepage te gaan

Nu ook een referentie 1990 voor gezondheidszorg klinisch

In GreenCalc+ wordt een gebouw vergeleken met eenzelfde type gebouw uit het jaartal 1990. Ditzelfde type gebouw wordt een referentiegebouw genoemd. In GreenCalc+ zijn referenties opgenomen voor woningbouw, kantoorgebouwen, schoolgebouwen en gezondheidszorgfunctie (eerste lijns hulpverlening). Wanneer er een officiele referentie aanwezig is, kan een gebouw worden vergeleken met gelijksoortige gebouwen op het gebied van materialen, energie en water en daardoor is een toetsing en benchmarking op het gebied van duurzaamheid mogelijk.

Het werkgebied van EGM architecten bevindt zich met name in de gezondheidszorg. Voor ziekenhuizen en verzorgings- en verpleeghuizen was tot op heden geen referentie beschikbaar. EGM architecten heeft daarom zelf onderzoek verricht naar eigen projecten uit de periode van 1990 om zo een referentie voor deze gebouwtypen op te kunnen stellen. Onderzocht is welk type materialen, installaties en welke voorzieningen ten aanzien van watergebruik werden toegepast.

Dit heeft geleidt tot twee nieuwe referenties:
• Ziekenhuizen
• Verzorgings- en verpleeghuizen.

De gegevens uit het onderzoek zijn omgezet in een Excel-bestand dat conform de rekenwijze van GreenCalc+ automatisch een referentie genereert. Alleen het aantal bouwlagen en de oppervlaktes van de aanwezige gebruiksfuncties moeten worden ingevoerd. Het Excel-bestand geeft vervolgens aan welke typen materialen en hoeveelheden voor de referentie 1990 moeten worden aangehouden.Tevens wordt de input berekend om een EPC-berekening van de referentie 1990 te kunnen maken en geeft het de input voor het watergebruik.
Indien u ge´nteresseerd bent om deze nieuwe referenties in uw project toe te passen, neem dan contact met ons op.

EGM