Klik om naar de homepage te gaan

GreenCalc+ Labelklasses versie 4.x

Voor kantoren bestaat er binnen GreenCalc+ een labelklasse-indeling. De GreenCalc+ labelklasse-indeling is gebaseerd op de milieu-index gebouw (MIG) voor kantoren. Deze GreenCalc+ labelklasse-indeling kan niet zonder meer gebruikt worden voor andere gebruiksfuncties.

De GreenCalc-scores van GreenCalc+ versie 4.x dalen over het algemeen in vergelijking met versie 2.2. Dit komt door een aantal aanpassingen zoals de nieuwe database, de nieuwe levensduur waarmee gerekend wordt, de aangepaste milieuprofielen, in sommige gevallen door de nieuwe referentie 1990, de monetariseringsgetallen en de geactualiseerde energiemix. Het is dus een effect dat veroorzaakt wordt door de gewijzigde rekenmethode.

Labelindeling GreenCalc+

In de testfase van GreenCalc+ versie 4 is een groot aantal projecten doorgerekend. Uit de berekeningen (voor gemiddeld scorende gebouwen) is gebleken dat voor kantoren de totale MIG score gemiddeld daalde met ongeveer 20 MIG-punten. In de resultaten was een spreiding te zien van -3 tot -36 MIG-punten. Uit die berekeningen kwam ook naar voren dat materialen een belangrijkere rol spelen in de eindscore dan voorheen (het aandeel energie is wat gedaald). Water is iets gestegen, maar is nog steeds een zeer kleine post.

Voor het stellen van ambities is het belangrijk om dit in het achterhoofd te houden. Over het algemeen zullen gebouwen die doorgerekend worden met GreenCalc+ versie 4.x dus een lagere MIG-score behalen dan gebouwen die doorgerekend zijn met V2.2., maar dat betekent niet dat de gebouwen slechter scoren in de labelklassen-indeling (zie hierna).

Het is dan ook van groot belang om voortaan bij het noemen van MIG-scores, ook duidelijk te vermelden om welke GreenCalc+ versie het gaat. Op de website van GreenCalc+ zal dit onderscheid ook duidelijk aangebracht worden.

Zoals hiervoor vermeld heeft de nieuwe berekeningsmethode een effect op de MIG scores. Om er voor te zorgen dat (gemiddeld gezien) een gebouw dat met V2.2 in een bepaalde labelkasse valt, ook met versie 4.x. weer in diezelfde labelklasse valt, is de klasse-indeling aangepast. Hieronder vindt u de nieuwe labelklassegrenzen die gelden voor kantoorgebouwen voor GreenCalc+ versie 4.x.

De klassegrenzen zijn gemiddeld ongeveer 20 MIG-punten naar beneden bijgesteld, daarnaast is labelklasse D wat kleiner gemaakt.

De volgende MIG’s corresponderen met label G tot en met A+++voor versie 4.x. 
Label A+++ 750 - oneindig
Label A++ 500 - 749
Label A+ 330 - 499
Label A 215 - 329
Label B 195 - 214
Label C 175 - 194
Label D 145 - 174
Label E 125 - 144
Label F 105 - 124
Label G 0    - 104

Let op: deze labelklasse-indeling is gebaseerd op de MIG-berekening en houdt rekening met het materiaal-, energie- en watergebruik van een gebouw. Deze indeling geldt specifiek voor GreenCalc+.

GreenCalc+ Labelklasses versie 2.2 en eerder

Voor kantoren een is labelklasse-indeling gemaakt. De GreenCalc+ labelklasse-indeling is gebaseerd op de milieu-index gebouw (MIG) voor kantoren. Deze GreenCalc+ labelklasse-indeling kan niet zonder meer gebruikt worden voor andere gebruiksfuncties. De volgende MIG’s corresponderen met label G tot en met A+++ voor versie 2.2. 

Labelindeling GreenCalc+

Label A+++ 793 - oneindig
Label A++ 528 - 792
Label A+ 352 - 527
Label A 234 - 351
Label B 216 - 233
Label C 198 - 215
Label D 163 - 197
Label E 145 - 162
Label F 127 - 144
Label G 0    - 126

Let op: deze labelklasse-indeling is gebaseerd op de MIG-berekening van versie 2.2 en houdt rekening met het materiaal-, energie- en watergebruik van een gebouw. Deze indeling geldt specifiek voor GreenCalc+.

Dit label is dus niet hetzelfde als het energielabel voor bestaande bouw. Voor meer informatie over de energielabels voor bestaande bouw zie energielabelgebouw.nl.