Klik om naar de homepage te gaan

Milieukosten

In GreenCalc+ worden de milieubelasting en de milieu-effecten uitgedrukt in 'Milieukosten'. Milieukosten zijn opgebouwd uit schaduwkosten (sk) en verborgen milieukosten (vmk). Deze milieukosten meten de afstand tussen de huidige milieubelasting en de duurzame milieubelasting van dat gebouw (of bouwdeel). Dit meten van de afstand tot duurzaamheid gebeurt in geld via preventiekosten. Dit proces van het uitdrukken van milieubelasting in geld heet monetariseren. Een duurzame milieubelasting betekent hier een milieubelasting die tot in het oneindige kan worden volgehouden zonder significant nadelige effecten voor de gezondheid van de mens, voor de biodiversiteit en voor het Life Support Systeem. 

Download hier meer achtergrondinformatie over monetarisering (Let op, de in het stuk genoemde getallen zijn nog gebaseerd op de oude versie van GreenCalc+, maar de gebruikte methode is nagenoeg hetzelfde)

Schaduwkosten

GreenCalc+ is één van de door BREEAM-NL aangewezen instrumenten om de milieubelasting van materialen te berekenen. In BREEAM-NL wordt voor de beoordeling van de milieubelasting van de gebruikte materialen gebruik gemaakt van schaduwkosten. In de nieuwste versie van GreenCalc+, worden ook de schaduwkosten weergegeven. De bepaling van de schaduwkosten gebeurt aan de hand van de meest recente versie van de Handleiding Milieuprestatie Gebouwen. Binnen de beoordeling wordt gebruikgemaakt van de geharmoniseerde materialendatabase met milieugegevens per bouwmateriaal. Voor meer informatie over deze database kijk op www.bouwkwaliteit.nl.