Klik om naar de homepage te gaan

Wat is GreenCalc+?

GreenCalc+ is een instrument waarmee de duurzaamheid van een gebouw of wijk in kaart kan worden gebracht.
GreenCalc+ beoordeelt duurzaamheid op drie thema's: materiaalgebruik, watergebruik en energiegebruik. Deze thema's worden vertaald in een overzichtelijke score: de milieu-index.

De milieu-index geeft in een oogopslag weer of een gebouw duurzaam is of niet.

Integrale levenscyclus benadering

Het bijzondere aan GreenCalc+ is dat de volledige berekening op basis van een integrale levenscyclusanalyse plaatsvindt. Hierdoor is het mogelijk om bouwkundige en installatietechnische maatregelen te vergelijken en tegen elkaar af te wegen.

Op basis van deze vergelijking kan een optimaal pakket van maatregelen worden vastgesteld, en behoort het gebruik van voorgeschreven maatregellijsten tot het verleden.
Iedere afzonderlijke maatregel wordt in GreenCalc+ op zijn daadwerkelijke duurzaamheid beoordeeld!

GreenCalc+ informeert op verschillende momenten

GreenCalc+ is een programma dat gedurende het volledige bouwproces kan worden ingezet. Vanaf de eerste schetsfase tot en met de oplevering geeft GreenCalc+ informatie over de duurzaamheid.

GreenCalc+ informeert verschillende partijen

Verschillende partijen die bij een bouwproces betrokken zijn, kunnen de benodigde informatie uit GreenCalc+ halen.

De opdrachtgever wil gedurende het ontwerpproces graag weten of zijn vooraf gestelde duurzaamheidsambities gerealiseerd gaan worden. Hiervoor heeft hij een prestatieafspraak vastgelegd: er is een minimale milieu-index gebouw (MIG) opgenomen in het programma van eisen.

Na iedere afsluiting van een fase (VO / DO / bestek) informeert het ontwerpteam de opdrachtgever over de MIG. Zo weet de opdrachtgever of de milieuambities gerealiseerd worden, en kan hij daar waar nodig bijsturen.

Het ontwerpteam kan met GreenCalc+ tijdens het ontwerpproces toetsen of de afgesproken milieu-index gebouw gerealiseerd kan worden. Met GreenCalc+ kunnen verschillende ontwerpoplossingen tegen elkaar afgewogen worden. Immers voor een ontwerper is het belangrijk om keuzes te kunnen maken tussen bijvoorbeeld een hout-, beton- of staalconstructie of keuzes te maken op het gebied van energetische oplossingen. GreenCalc+ geeft een duidelijk inzicht in welke situatie, welke oplossing de minste milieubelasting veroorzaakt.
Zo houdt het ontwerpteam ontwerpvrijheid, en kan toch de duurzaamheid bewaakt worden.

De BREEAM-expert kan GreenCalc+ gebruiken om binnen de BREEAM-NL methodiek aan te tonen dat op het gebied van materiaalkeuzes voor duurzame oplossingen gekozen is.