Algemene voorwaarden evenementen

Algemene voorwaarden bijeenkomsten

1. Kosten

De tarieven van betaalde bijeenkomsten zijn te vinden in de online agenda op www.dgbc.nl. De kosten voor de bijeenkomst dienen voldaan te zijn binnen 30 dagen na factuurdatum De factuur zal worden verstuurd naar het door jou opgegeven factuuradres. Je bent zelf verantwoordelijk voor het juist opgeven van de facturatiegegevens, inclusief eventueel benodigde opdracht- of inkoopnummer. Betaling van de facturen geschiedt in Euro’s.

2. Annulering door deelnemer (indien betaalde bijeenkomst)

Kosteloze annulering is mogelijk tot 2 weken voor aanvang van een betaalde bijeenkomst. Annulering dient schriftelijk gedaan te worden, bij voorkeur per e-mail: events@dgbc.nl.

Vanaf 2 weken tot 1 week voor aanvang wordt 50% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Binnen 1 week voor aanvang wordt 100% van het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. Een no-show betekent dat de volledige kosten verschuldigd zijn en leidt niet tot restitutie of verplaatsing van de inschrijving. Vervanging door een collega is enkel mogelijk na schriftelijke toestemming van de Dutch Green Building Council.

3. No-show beleid (indien gratis fysieke bijeenkomst)

Mocht je onverhoopt toch niet kunnen komen naar een gratis fysieke bijeenkomst, dan kan je je aanmelding annuleren tot 48 uur voor aanvang van de bijeenkomst. Je dient jezelf altijd per e-mail af te melden (events@dgbc.nl).

Meld je jezelf binnen 48 uur af of ben je zonder bericht afwezig, dan word je als deelnemer eenmalig een bedrag van EUR 30,- in rekening gebracht en ontvang je hiervoor een factuur. Je mag je altijd laten vervangen door een collega. Dit kost niets extra’s. Wel is het vriendelijke verzoek om dit vooraf te melden. 

4. Annulering door DGBC

DGBC houdt zich het recht voor om bij onvoldoende deelnemers de bijeenkomst te annuleren. In dat geval worden, indien reeds betaald, de volledige deelnemerskosten geretourneerd, zonder dat de deelnemer recht heeft op enige verdere (schade)vergoeding.

Laatste nieuws

LIFE-Level(s): Green Building Councils geven het voorbeeld

LIFE-Level(s): Green Building Councils geven het voorbeeld

Mantijn van Leeuwen, directeur van NIBE: “Het is essentieel om over te schakelen van reductiedoel-denken naar denken in CO2-budget”

Mantijn van Leeuwen, directeur van NIBE: “Het is essentieel om over te schakelen van reductiedoel-denken naar denken in CO2-budget”

Klimaattop Glasgow: Build Better Now

Klimaattop Glasgow: Build Better Now