Thema's - Circulariteit

Circulaire indicatoren: losmaakbaarheid en toxiciteit

In de Reeks Circular Builldings worden indicatoren voor circulariteit, binnen het DGBC-programma Circulariteit, concreet uitgewerkt. Het uitwerken van de indicatoren volgt op het in 2018 gepubliceerde rapport ‘A Framework for Circular Buildings: Indicators for possible inclusion in BREEAM’. Dit rapport beschrijft een nieuw strategisch framework dat duidelijk maakt aan welke voorwaarden een circulair gebouw kan voldoen. Daarbij is onderzocht welke circulaire indicatoren aan duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL kunnen worden toegevoegd om een circulair gebouw beter meetbaar te maken.

In de reeks zijn twee rapporten verschijnen ‘Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0' en 'Circular Buildings - Verkenning schone en smetteloze materiaalstromen’.

Losmaakbaarheid

Losmaakbaarheid ontwikkelt zich tot een van de sleutels in de circulaire bouweconomie. Middels het rapport ‘Circular Buildings – een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0’ introduceren we een uniforme meetmethode voor losmaakbaarheid in de bouw en beschrijven we hoe je dit kunt beoordelen.

Dit rapport onderkent diverse toepassingsgebieden voor de meetmethode, maar beperkt zich tot de integratie van losmaakbaarheid in bestaande duurzaamheidsinstrumenten BREEAM-NL en GPR Gebouw.

De herziene meetmethodiek Losmaakbaarheid hebben we ontwikkeld en getoetst in samenwerking met Alba Concepts, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en W/E Adviseurs in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie.

Naar publicatie

Toxiciteit

De ‘Verkenning schone en smetteloze materiaalstromen’ vormt de tweede publicatie in de reeks en is ontwikkeld in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie.

Naar publicatie

Laatste nieuws

Tijdschrift mooie pleinen

BREEAM-NL Gebied helpt bij verduurzamen van pleinen

Groene Kamer: ‘Alleen compenseren is niet haalbaar, het moet draaien om reductie’

Groene Kamer: ‘Alleen compenseren is niet haalbaar, het moet draaien om reductie’

Future Leader Iris van de Craats: 'Willen we niet veranderen of durven we dat niet?'

Future Leader Iris van de Craats: 'Willen we niet veranderen of durven we dat niet?'