Thema's - Klimaatadaptatie

Framework Climate Adaptive Buildings - Omgevingsscore

Met een brede alliantie van financiële instellingen, kennisinstituten, adviseurs en overheden werken we aan een Framework for Climate Adaptive Buildings. Het framework bestaat uit drie delen waarin een open, eenduidige aanpak staat voor het vaststellen van fysieke klimaatrisico’s voor bestaande gebouwen met verschillende gebouwfuncties zoals wonen, kantoren, zorg en logistiek. Er zijn vier thema’s gekozen die voor Nederland als grootste risico gelden: hitte, droogte, wateroverlast en overstroming.

De aanpak gaat uit van drie stappen:

1: Het inschatten van de klimaateffecten voor de omgeving van een gebouw

2: Het bepalen van de gebouwspecifieke kwetsbaarheid

3: Het definiëren van gebieds- & gebouwmaatregelen.

Dit eerste deel behandelt de eerste stap van de aanpak: inzicht in de omgeving van het gebouw. De publicatie beschrijft een eenduidige methodiek om een beeld te krijgen van het effect van klimaatverandering op de directe omgeving van een gebouw. De scoreberekening in de aanpak werkt met gratis beschikbare en voor iedereen toegankelijke open data van de Klimaateffectatlas. Daardoor heeft iedereen hetzelfde uitgangspunt en daarmee kunnen adviseurs instrumenten ontwikkelen om bijvoorbeeld hele vastgoedportfolio’s door te rekenen op fysieke klimaatrisico’s.
Het gebruik van vrij beschikbare gegevens, en duidelijkheid over de achterliggende methodes verbetert de vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid van klimaatrisico-analyses.

Bekijk de publicatie.


Laatste nieuws

Tijdschrift mooie pleinen

BREEAM-NL Gebied helpt bij verduurzamen van pleinen

Groene Kamer: ‘Alleen compenseren is niet haalbaar, het moet draaien om reductie’

Groene Kamer: ‘Alleen compenseren is niet haalbaar, het moet draaien om reductie’

Future Leader Iris van de Craats: 'Willen we niet veranderen of durven we dat niet?'

Future Leader Iris van de Craats: 'Willen we niet veranderen of durven we dat niet?'