Cultuuromslag en goede voorbeelden noodzakelijk voor overgang naar circulaire economie

Hoe kunnen we vanuit het bedrijfsleven de circulaire economie verder brengen? Dat was de prangende vraag waarover de deelnemers aan de leiderschapstafel van AM op de PROVADA afgelopen dinsdag het hoofd bogen.

Ze waren het eigenlijk al snel unaniem eens: voor een circulair gebouwde omgeving is een cultuuromslag nodig. En dat vraagt om leiderschap. Leiderschap dat moet zorgen voor kaders en goede voorbeelden om een circulaire economie te omarmen.

AM is een van de themapartners van Dutch Green Building Council en een van de 5 organisatoren van de leiderschapstafels op PROVADA 2019. Deze tafels leveren tevens input voor de beoordelingscritieria van de Green Leader Award. Maarten Markus van AM leidde de tafel aan de hand van de whitepaper Circulair Ontwikkelen: van ambities naar prestaties. Onder zijn bezielende leiding gingen Petran van Heel (ABN Amro), Cécile van Oppen (Copper8), Eric Frijters (Fabrications), Sander Holm en Dinant te Brinke (BAM), Peter Heuvelink en Steven Hupkens (AM) en het gesprek aan.

Nieuwe kaders nodig

“Er is behoefte aan nieuwe steden”, valt Eric Frijters (Fabrications) met de deur in huis. En dat vraagt om een andere manier van denken. “Maar het is meer dan een cultuuromslag”, benadrukt Cécile van Oppen van Copper8 direct: “Bedrijfsmodellen moeten worden herzien, er zijn financiële en procesmatige kaders nodig.” Vervolgens moet de lineaire economie volgens haar worden afgebouwd en de circulaire economie de omgekeerde weg bewandelen. Daarover bestaat geen twijfel bij overige aangeschoven tafelgasten. Maar hoe creëer je dan die schaalvergroting? Meer regelgeving wordt er geopperd: dat kan voor een beweging kan zorgen, maar is voor geen van allen zaligmakend.

Nog in de kinderschoenen

Petran Van Heel (ABN AMRO) merkt dat een aantal partijen al erg goed op weg zijn op het gebied van circulariteit, maar dat we eigenlijk pas aan het begin staan op de weg naar een circulaire economie. “Opschaalbaarheid is daarom nog niet aan de orde.” Er is behoefte aan een manier om circulariteit meetbaar te maken en goede voorbeelden te tonen. Peter Heuvelink van AM stelt dat het hoog tijd is om het roer drastisch om te gooien. “Eigenlijk zouden we alleen nog strategische allianties aan moeten gaan op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. En dat houdt in dat je sommige dingen gewoon niet meer doet.” Het is een vorm van leiderschap die aan tafel wordt toegejuicht. “Lef tonen is daarbij essentieel, aldus Sander Holm (BAM). “Als je beschikt over voldoende mandaat binnen de eigen organisatie kun je stappen gaan maken.”

Consumenten mee krijgen

Dan is er nog de consument. Hoe krijg je die mee? Het is een vraag waarop alle aanwezigen geen kant-en-klaar antwoord hebben, iets dat ook niet een eenduidig antwoord lijkt te kunnen zijn. Wederom zijn het ‘de goede voorbeelden’ die noodzakelijk worden geacht. Eric Frijters (Fabrications) draagt de elektrische auto aan als succesvol voorbeeld buiten de vastgoedbranche. “Het is belangrijk om een wens te creëren, dan volgt de omarming vanzelf. Elektrisch rijden is duurzaam, maar ook iets dat de consument graag wil.” De uitdaging is om die wens nu ook bij woningen te creëren.

Duurzaam hart

En dat moet financieel ook aantrekkelijk gemaakt worden. “Er heerst nu nog te veel het idee dat circulair duur zou zijn. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn, benadrukt Van Heel. “Het biedt ook kansen op het gebied van comfort, luxe en gezondheid. En het is aan ons om dat te laten zien.” De woorden van Cecile van Oppen (Copper8) stemmen hoopvol: “Diep van binnen heeft iedereen een duurzaam hart. Als we allemaal voor onze idealen gaan staan, kunnen we echt toewerken naar een circulaire economie.”

Partners

AM

Gerelateerd

Andy van den Dobbelsteen over Delft als innovatiehub

Andy van den Dobbelsteen over Delft als innovatiehub

EDGE presenteert ‘New Normal Office’

EDGE presenteert ‘New Normal Office’

Gebouwverduurzamer INNAX neemt Energy Navigator activiteiten over

Gebouwverduurzamer INNAX neemt Energy Navigator activiteiten over