DGBC ziet eigen plannen terug in Green Deal Europe

Eurocommissaris voor Klimaat en eerste vice-Commissievoorzitter Frans Timmermans vult in Europa en wereldwijd de nieuwsberichten met de Green Deal Europe. Een plan om Europa in 2050 CO2-neutraal te maken en waar honderden miljarden euro’s voor worden uitgetrokken. Hoewel de gebouwde omgeving maar een kleine paragraaf in het plan is, wordt die gebouwde omgeving wel op meerdere punten genoemd in het plan.

Frans Timmermans en zijn kabinetschef Diederik Samsom lijken voor de uitwerking van het plan inspiratie uit het Nederlandse Klimaatakkoord te hebben gehaald. In 2050 CO2-neutraal en in 2030 op z’n minst 50% minder uitstoot vergeleken met de niveaus van 1990. En net zoals in het Klimaatakkoord ligt daarbij de focus op onder meer de energiesector en transport. Maar het Europese plan gaat ook breder met passages over biologische landbouw en het planten van miljarden bomen.

Aantal renovaties verdubbelen

Hoewel beperkt, is er in het plan ook aandacht voor de gebouwde omgeving. Dat is vooral toegespitst op de (sociale) woningvoorraad. Allereerst wil Timmermans met zijn plan een ‘renovatiegolf’ aanjagen. Het aantal renovaties moet daarvoor minstens verdubbelen. Een plan dat DGBC vanzelfsprekend omarmt. Die weg is zelfs al ingezet in Nederland. Met het Deltaplan Duurzame Renovatie en het Paris Proof maken van de gebouwde omgeving, effent DGBC met tientallen partners het pad om bestaande gebouwen op grote schaal te renoveren tot energiearme of -loze gebouwen. Wel kijkt DGBC reikhalzend uit naar de verdere uitwerking van de Green Deal en of daarin ook meer aandacht zal zijn voor de utiliteitsbouw.

Circulair bouwen

Een circulaire bouw is een ander belangrijk aspect van de Green Deal. De deal zal een ‘sustainable products policy’ bevatten met als prioriteit het terugbrengen en hergebruiken van materialen om zoveel mogelijk te voorkomen dat die op de afvalberg belanden. Daarvoor worden de regels omtrent bouwconstructies aangepast. Ook dit idee juicht DGBC toe. Het Framework for circular buildings dat de DGBC heeft gepubliceerd, doet een concrete aanzet voor het meetbaar maken van circulariteit en hoe dat in bestaande meetmethoden kan worden verankerd.

Financiën

Ook kondig Timmermans aan dat er onderzocht gaat worden of de uitstoot van gebouwen kan worden opgenomen in de Europese ‘emissiehandel’. Zo'n koppeling zou helpen om via de prijzen voor energie de transitie in de goede richting duwen. Dat zal ongetwijfeld ook terugkomen in het Sustainable Europe Investment Plan dat eind 2020 wordt gepresenteerd. Daarin zal nadrukkelijk aandacht zijn voor het financieren van de transitie in armere gebieden en regio’s die in grote mate afhankelijk zijn van bijvoorbeeld kolenmijnen.

Gerelateerd

Signify - De absolute  duurzame wereldtop staat in Amsterdam

Signify - De absolute duurzame wereldtop staat in Amsterdam

Oproep: welke kennis hebben gemeenten nodig voor het aardgasvrij maken van utiliteitsbouw?

Oproep: welke kennis hebben gemeenten nodig voor het aardgasvrij maken van utiliteitsbouw?

Kringloopwinkel Noppes is Paris Proof én circulair

Kringloopwinkel Noppes is Paris Proof én circulair