Energieverbruik in tijden van corona

De intelligente lockdown en de thuiswerksituatie van dit moment zijn uniek. Niet alleen bijzonder voor het werk, maar ook voor de wereld om ons heen. Het biedt ineens inzichten die we eerder nooit hadden of konden simuleren. Het was ondenkbaar om het vliegverkeer stil te leggen om de invloed van vliegverkeer op de geluidbelasting rondom luchthavens te meten. En nog zo’n voorbeeld: minder vliegbewegingen, autobewegingen en industriële activiteiten leiden tot een betere luchtkwaliteit.

Doordat we massaal thuiswerken, ontstaat er nog zo’n bijzondere situatie. Werkplekken worden minimaal benut of blijven zelfs leeg. Dat moet terug te zien zijn in het werkelijke verbruik van die gebouwen. En die gegevens kunnen helpen bij het Paris Proof maken van de gebouwde omgeving.

Wat is Paris Proof?

Om de klimaatdoelen in de gebouwde omgeving te behalen, stelt de DGBC het werkelijk energieverbruik centraal. Gebouwen zijn Paris Proof bij een maximaal verbruik in kWh per m2 per jaar. Dat maximum betekent altijd dat er flink bespaard moet worden op energieverbruik. Sector- en vastgoedpartijen zijn al actief om het werkelijk energieverbruik van gebouwen te inventariseren en routekaarten op te stellen om dat verbruik terug te dringen. DGBC doet dat ook. We werken onder de noemer Paris Proof aan tools, voorbeeldprojecten die inzicht geven in het werkelijk verbruik van gebouwen en de invloed van energiebesparingsmaatregelen. Eén van de doelen is om te komen tot een datastelsel met benchmarks, een project dat met leden van het Platform Duurzame Huisvesting wordt opgepakt. Want de ervaring is dat het energielabel en de uitgangspunten over het theoretisch gebruik van gebouw, weinig zeggen over het daadwerkelijk verbruik. Daarom hamert DGBC op het meten op werkelijk verbruik.

 

En om dat werkelijke verbruik te meten, stimuleren we energiemonitoring. DGBC publiceerde daar al een whitepaper over. En we helpen bij het opvragen van energieverbruikscijfers. Monitoring geeft inzicht in het verbruik ten opzichte van andere gebruikers en gebouwen uit de sector. Ook wordt er gekeken naar het verbruik overdag in vergelijking tot in de nacht. Dergelijke data bieden inzichten in het ‘gedrag’ van gebouwen en laten zien waar er bijgestuurd kan worden.

Determinanten 

Momenteel zitten we in een bijzonder situatie die extra inzicht kan geven. Bijvoorbeeld een gebouw dat niet of minder gebruikt wordt:

  • hoe hoog is het verbruik afgezet tegen een periode met volledige bezetting?
  • als er minder gebruikers zijn en het gebouw minder lang open is: in hoeverre is het verbruik omlaag gegaan en volgt dit de afname in het aantal gebruikers?

Juist deze 'determinanten', ofwel bepaalde factoren voor het energieverbruik, kunnen we nu achterhalen! Het helpt om de klimaatdoelen nu niet te laten varen, maar om gebouwen juist versneld Paris Proof te maken.

Benieuwd naar jouw ervaringen 

Daarom horen we graag jouw ervaringen! En zijn we benieuwd naar de data van jouw gebouw. Aan de hand van jouw input, zullen we de data (uiteraard anoniem) met experts uit de achterban van DGBC en expertgroepen analyseren. Voor vragen en het delen van data, stuur je Martin Mooij, programmamanager van Paris Proof een mail via deze link.

Gerelateerd

Annemarie van Doorn te gast bij presentatie Circularity Gap Report

Annemarie van Doorn te gast bij presentatie Circularity Gap Report

ASR Dutch Core Residential Fund en AM dragen met Laurierkwartier bij aan betaalbare woningen in Utrecht

ASR Dutch Core Residential Fund en AM dragen met Laurierkwartier bij aan betaalbare woningen in Utrecht

Magazine ‘Verschilmakers’, nu gratis te downloaden

Magazine ‘Verschilmakers’, nu gratis te downloaden