Heijmans eist duurzame verpakkingen op bouwplaats

Bouwbedrijf Heijmans vraagt leveranciers en onderaannemers het gebruik van verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk te vermijden. Is verpakking toch noodzakelijk, dan wil het bouwbedrijf dat het verpakkingsmateriaal 100% herbruikbaar is. In een oproep zegt Heijmans dat doel al in 2021 te willen bereiken. 

"Wij zijn de makers van een gezonde leefomgeving. Heijmans bouwt de contouren van morgen en tekent de toekomst. Dat is nogal wat", schrijft Heijmans in het bericht aan leveranciers en relaties. "Heijmans gaat deze uitdaging aan door te verbeteren, te verslimmen en te verduurzamen. Eén van de manieren waarop wij invulling geven aan verduurzamen, is door onszelf te committeren aan het leveren van een substantiële bijdrage aan het verminderen van de enorme wereldwijde berg afval. We willen het gebruik van verpakkingsmaterialen zoveel mogelijk vermijden."

Niet alleen

Vanaf 1 januari 2020 vraagt Heijmans alle leveranciers en onderaannemers te voldoen aan de nieuwe eisen van Heijmans ten aanzien van verpakkingen. Er is een lijst opgesteld met toegestane verpakkingsmaterialen. Het jaar 2020 is het jaar waarin de transitie geraliseerd moet zijn, vanaf 2021 wil Heijmans alleen nog met de toegestane verpakkingen werken. 

Ambitie vormgeven

Het verpakkingsbeleid past in de Heijmans strategie ‘Verbeteren, Verslimmen, Verduurzamen’ waarmee het bedrijf vorm geeft aan zijn ambitie om een gezonde leefomgeving te creëren. Met het reduceren en verduurzamen van verpakkingsmaterialen wil Heijmans een positieve impuls geven aan circulariteit en het milieu minder belasten. 

DGBC-partners

Heijmans

Gerelateerd

Nieuwe DGBC-partner stelt zich voor: Huawei Technologies

Nieuwe DGBC-partner stelt zich voor: Huawei Technologies

Wat ontbreekt aan elk Programma van eisen?

Wat ontbreekt aan elk Programma van eisen?

Nu tussendoelen nodig tegen 1,5 graad opwarming aarde

Nu tussendoelen nodig tegen 1,5 graad opwarming aarde