Tijdelijke Rechtbank brengt losmaakbaarheid in de praktijk

De Tijdelijke Rechtbank Amsterdam zet de toon voor circulair bouwen. Het is een van de eerste Nederlandse projecten waarbij losmaakbaarheid in de praktijk wordt gebracht. Nu de verhuizing van het pand in volle gang is, nemen Alba Concepts, cepezed, Lagemaat en DGBC het proces onder de loep. Wat zijn de ervaringen met losmaakbaarheid en wat kunnen we daarvan leren? En wat betekent dit voor de restwaarde van het gebouw? Tijdens het webinar op 10 februari vertellen wij er meer over. 

Losmaakbaarheid basis voor toepassing circulaire bouwprincipes 

Losmaakbaarheid ontwikkelt zich tot een van de sleutels in de circulaire bouweconomie. Het kan ervoor zorgen dat wat vast zit, weer vrij te laten komen voor (her)gebruik. Met het rapport ‘Circular Buildings – een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0’ introduceerden we in 2019 een uniforme meetmethode voor losmaakbaarheid in de bouw. Daarna is losmaakbaarheid als credit opgenomen in BREEAM-NL Nieuwbouw 2020. 

De Tijdelijke Rechtbank Amsterdam was een van de pilotprojecten voor de losmaakbaarheidsindex. Alba Concepts, cepezed, Lagemaat en DGBC volgen deze casus om de methodiek te evalueren voor het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. De praktijkervaring leert dat losmaakbaarheid aan de basis staat van diverse circulaire bouwprincipes. Denk aan hoogwaardig hergebruik van bouwproducten, adaptief bouwen, circulair beheer- en onderhoud en het mogelijk toepassen van circulaire verdienmodellen. Je moet de meetmethode altijd in relatie tot andere circulaire principes toepassen.  

Webinar over restwaarde en losmaakbaarheid in de praktijk 

Op 10 februari, tijdens de Week van de Circulaire Economie, organiseert DGBC een webinar over dit toonaangevende project. Centraal staan de lessons learned en praktijkervaring met restwaarde en losmaakbaarheid. Menno Brouwer, RVO.nl, en Jim Teunizen, partner Alba Concepts, blikken terug op de toepassing van de methodiek. Menno Rubbens, directeur/eigenaar cepezedprojects, licht de ontwerpkeuzes toe die hoogwaardig hergebruik mogelijk maken. Bijna alle materialen uit de Tijdelijke Rechtbank krijgen een tweede leven op de nieuwe locatie in Enschede en een klein deel wordt hergebruikt in andere projecten.

Ook het lopende demontageproces komt aan bod. Arend van de Beek van Lagemaat vertelt hoe eind 2021 de demontage van de binnenkant van het gebouw startte. Begin dit jaar wordt de buitenkant van het gebouw klaargemaakt voor hergebruik. In juni moet het gebouw volledig gedemonteerd zijn en wordt het opnieuw opgebouwd in Enschede.

Wil je de kennis over losmaakbaarheid kunnen toepassen en waarderen in jouw gebouw of voor jouw investeringen? 

Meld je dan aan voor het webinar op 10 februari.

DGBC-partners

Alba Concepts B.V.

Professionals

Jim Teunizen

Gerelateerd

Totale bouwproces verandert door hout

Totale bouwproces verandert door hout

World Green Building Council 20 jaar

World Green Building Council 20 jaar

Oproep tot aanpassen Bouwbesluit: ontwikkel woningen maximaal waterinclusief

Oproep tot aanpassen Bouwbesluit: ontwikkel woningen maximaal waterinclusief