Over DGBC Junior

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit de maatschappij. Om ook kinderen vertrouwd te maken met dit thema heeft de Dutch Green Building Council gratis lespakketten ontwikkeld op basis van BREEAM-NL voor zowel het basisonderwijs (BREEAM-NL Junior) als het middelbaar onderwijs (BREEAM-NL Medior).

Duurzaamheidsbeoordeling door leerlingen

De leerlingen onderzoeken en beoordelen hun eigen schoolgebouw op duurzaamheid aan de hand van de tien categorieën in het lespakket: afval, communicatie, energie, gebouw en omgeving, groen, hygiëne, mobiliteit, veiligheid, voedsel en water. Ze presenteren hun bevindingen aan de klas en aan de directeur van de school.

Voordelen lespakket?

Met behulp van het lespakket wordt in één dagdeel gekeken naar tal van onderwerpen die met duurzaamheid te maken hebben. Na de les weten leerlingen veel meer over duurzaamheid maar ook hoe ze zelf oplossingen kunt bedenken om de eigen omgeving duurzamer te maken. Het levert vaak verrassende inzichten op. Kinderen tonen zich enthousiast, fanatiek en betrokken als het om hun eigen school gaat.

Ook de schooldirectie is weer een stuk wijzer. Met een duurzaamheidsrapport en een actielijst in de hand kan de school concrete maatregelen (laten) nemen om het gebouw duurzamer te maken én gezonder voor de leerlingen bovendien.

BREEAM-NL Expert tijdens gastles

Het lespakket is gratis te downloaden. Docenten kunnen er meteen meer aan de slag. Daarnaast is het mogelijk om een echte BREEAM-NL Expert uit te nodigen. Deze gastdocent verzorgt een complete gastles over duurzaamheid, leidt het duurzaamheidsonderzoek met BREEAM-NL Junior/Medior door de school en verwerkt de resultaten in een rapport voor de schoolleiding. Met de aanbevelingen kan de schoolleiding aan de slag met het verduurzamen van het gebouw.

Wilt u meer informatie over de gastles en BREEAM-NL Junior, bekijk de informatiefolder.


Een gastles sponsoren?

De Dutch Green Building Council kan verschillende gastlessen op basisscholen en middelbare scholen organiseren. Hiermee leren de leerlingen meer over duurzaamheid, over advies geven aan schoolleiding en over werken in de bouwsector. U kunt een financiële bijdrage leveren om deze gastlessen op scholen mogelijk te maken. Informeer naar de mogelijkheden bij Marieke Olsthoorn: m.olsthoorn@dgbc.nl.

Bekijk de informatiefolder voor meer informatie over sponsoring.

Over BREEAM

De lesmethode is gebaseerd op het internationale keurmerk BREEAM. BREEAM wordt gebruikt om gebouwen en gebieden te beoordelen en te vergelijken op het gebied van duurzaamheid. Het is het belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen ter wereld. De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft dit keurmerk aangepast aan de Nederlandse markt (BREEAM-NL) en maakt onderscheid tussen nieuwbouw en bestaande bouw en zelfs gebieden. Ook schoolgebouwen kunnen volgens het BREEAM-NL keurmerk beoordeeld worden. DGBC vindt het daarbij van belang dat ook leerlingen bekend raken met duurzaamheid, duurzaam bouwen en duurzaam leven. Kijk ook op www.breeam.nl.

Laatste nieuws

LIFE-Level(s): Green Building Councils geven het voorbeeld

LIFE-Level(s): Green Building Councils geven het voorbeeld

Mantijn van Leeuwen, directeur van NIBE: “Het is essentieel om over te schakelen van reductiedoel-denken naar denken in CO2-budget”

Mantijn van Leeuwen, directeur van NIBE: “Het is essentieel om over te schakelen van reductiedoel-denken naar denken in CO2-budget”

Klimaattop Glasgow: Build Better Now

Klimaattop Glasgow: Build Better Now