Boot Advocaten

Boot Advocaten is reeds sinds 2002 gespecialiseerd in vastgoed, energie en gezondheid en is de juridische voortrekker als het gaat om verduurzaming van de gebouwde omgeving en circulariteit. Duurzaamheid staat niet op zichzelf maar heeft directe raakvlakken met thema’s als gezonde gebouwen, smart buildings en smart cities. Op basis van Europese en Nederlandse regelgeving ontstaan er steeds meer verplichtingen voor eigenaren, huurders en gebruikers van vastgoed. Daarnaast vragen technologische ontwikkelingen om nieuwe samenwerkingsverbanden en verdienmodellen. De huidige contractmodellen voldoen niet meer aan de nieuwe eisen die worden gesteld of waaraan partijen zich vrijwillig onderwerpen, zoals labels of certificeringen. Ook het invulling geven aan circulariteit vraagt om een andere juridische vormgeving. Boot Advocaten heeft reeds in een vroeg stadium deze verandering gesignaleerd en is al jaren betrokken bij het vormgeven van nieuwe contract- en samenwerkingsmodellen. Zo heeft Boot Advocaten in samenwerking met RVO meerdere vrij toegankelijke duurzaamheidstools ontwikkeld, waaronder de Leidraad Aanbesteden Energieprestatiecontracten  en de Beslisboom Verduurzaming Scholen.

“What we stand for is what we stand on.” – Earth

Organisatie

Naam

Boot Advocaten

Type organisatie

Juridisch

Sector

Juridische Zaken

Adres

Cronenburg 152, Amsterdam

Thema's

Professionals

Alexandra Boot
Alexandra Boot Managing Partner Bekijk profiel

Nieuws van Boot Advocaten

Beslisboom Verduurzaming Scholen is vernieuwd en verbeterd

Beslisboom Verduurzaming Scholen is vernieuwd en verbeterd