Dura Vermeer

Dura Vermeer heeft als familiebedrijf in de bouw, opgericht in 1855, de focus gericht op lange termijncontinuïteit.

Dura Vermeer heeft drie vernieuwingsambities voor de komende jaren geformuleerd:

1. Digitalisering

We willen nieuwe toepassingen en daarbij behorende nieuwe verdienmodellen ontwikkelen die aansluiten bij de (duurzame) behoeften van onze klanten.

2. Duurzaamheid

Wij kiezen bewust voor het voorkomen van afval, verspilling van grondstoffen en reduceren van CO2-uitstoot bij onze bouwactiviteiten. Dit doen wij door energiereductie van projecten en toepassing van biobased grondstoffen/grondstoffen die al in de kringloop zijn te hergebruiken. 

3. Innovatie

We gaan voorop in vernieuwing en toepassing van technologie met behulp van onder meer verdergaande digitalisering en toepassingen om het bouwproces effectiever, duurzamer en efficiënter in te richten. We willen ons met name focussen op de kansen die de energietransitie biedt, zoals nul-op-de-meter concepten voor nieuwbouw, het sluiten van de kringloop bij het gebruik van grondstoffen en samenwerking met start- en scale ups. Dura Vermeer wil een leidende rol spelen in deze vernieuwing en samen met partners zoeken naar de beste oplossingen om deze ambitie gestalte te geven.

Bouwen met oog voor het bestaansrecht voor toekomstige generaties

Organisatie

Naam

Dura Vermeer

Type organisatie

Bouwbedrijf

Sector

Adres

Rotterdam Airportplein 21 , Rotterdam

Thema's

Nieuws van Dura Vermeer

Dura vermeer lanceert circulaire bouwhub ‘dura vermeer urban miner’

Dura vermeer lanceert circulaire bouwhub ‘dura vermeer urban miner’

Dura Vermeer: in doen verbinden, in groen vooruit

Dura Vermeer: in doen verbinden, in groen vooruit

DGBC brengt extra editie Toekomstbouwers uit rondom Dutch Green Building Week

DGBC brengt extra editie Toekomstbouwers uit rondom Dutch Green Building Week