NIBE bv

Het NIBE is al bijna 30 jaar koploper in het verduurzamen van de bouw. Het kwantificeren en meetbaar maken van de milieu-impact van bouwmaterialen en bouwwerken ziet het NIBE als een belangrijke, concrete stap naar het verduurzamen van de bouw. Het NIBE vindt het belangrijk om de milieuwinst van vernieuwende bouwwijzen (zoals circulair en biobased bouwen) inzichtelijk te maken. Om kansen op het gebied van duurzaam bouwen maximaal te benutten, vinden we het van belang dat alle partijen in de keten worden benaderd. Daarom streeft NIBE naar betrokkenheid bij de gehele bouwketen en adviseert zij zowel producenten, aannemers, architecten, ontwikkelaars als opdrachtgevers.

Het nastreven van deze missie gebeurt door middel van het geven van adviezen, het ontwikkelen van producten en diensten, het geven van lezingen, het schrijven van artikelen en het doen van onderzoek. Daarbij willen we onze creativiteit en ons innovatievermogen gebruiken om op ons vakgebied grensverleggend te zijn. Dit heeft onder andere geleid tot de volgende producten:

  • Een tool waarmee fabrikanten zelf inzicht hebben in de milieu-impact van hun productieprocessen. (www.epdnibe.com)
  • De NIBE-milieuclassificaties, hiermee is in één oogopslag duidelijk welke producten het meest duurzaam zijn binnen een toepassing (www.nibe.info)
  • Het DUBOkeurmerk: het keurmerk voor duurzame bouwproducten

Duurzamere keuzes beginnen met het kwantificeren van de impact

Organisatie

Naam

NIBE bv

Type organisatie

Adviesbureau

Sector

Adres

Nijverheidsweg 16A, Utrecht

Thema's

Professionals

Mantijn van Leeuwen
Mantijn van Leeuwen Directeur Bekijk profiel

Nieuws van NIBE bv

Rekenen aan Paris Proof Embodied Carbon met protocol

Rekenen aan Paris Proof Embodied Carbon met protocol

Mantijn van Leeuwen, directeur van NIBE: “Het is essentieel om over te schakelen van reductiedoel-denken naar denken in CO2-budget”

Mantijn van Leeuwen, directeur van NIBE: “Het is essentieel om over te schakelen van reductiedoel-denken naar denken in CO2-budget”

Valuation of carbon performance of biobased construction

Valuation of carbon performance of biobased construction