Universiteit Utrecht

Duurzaamheid is geen liefdadigheid: de Universiteit Utrecht wil een inspirerend voorbeeld zijn.

De Universiteit Utrecht vindt het de verantwoordelijkheid van de universiteit om een bijdrage te leveren aan het vormgeven van een duurzame samenleving. In het Strategisch Plan 2016-2020 staat dat de universiteit duurzaamheid centraal stelt in de kerntaken en in de bedrijfsvoering, en “bij uitstek in staat is om een bijdrage te leveren aan de transitie naar een duurzame samenleving. De universiteit wil bijdragen via onderwijs en onderzoek, maar wil ook een inspirerend voorbeeld zijn in de bedrijfsvoering.”

Om hier invulling aan te geven heeft directie Vastgoed & Campus begin 2019 het ambitiedocument Toekomstbestendige Gebouwen opgesteld. De Universiteit Utrecht kiest bij het ontwikkelen, bouwen en beheer van universitair vastgoed voortaan voor de leidende principes: gezond, energieopwekkend en circulair. De gebouwen die de universiteit neerzet, dragen bij aan het welzijn en de prestaties van studenten en medewerkers. De gebouwen leveren energie op in plaats van dat ze energie verbruiken. Ook zijn ze demontabel zodat de grondstoffen in het gebouw hun waarde behouden.

Daarnaast zijn de gebouwen aanpasbaar, zodat ontwikkelingen in het onderzoek en onderwijs maximaal worden ondersteund. “Toekomstbestendige gebouwen zijn essentieel bij het ontwikkelen van een duurzame, vitale en betaalbare campus,” aldus Fiona van ’t Hullenaar, Directeur Vastgoed & Campus. "Dit zijn voordelen voor mens en milieu. Ook is het financieel interessant: zoals het verlagen van energieverbruik en onderhoudskosten."

De focus ligt daarbij op het creëren van vastgoed met een toekomstbestendige kwaliteit voor zowel people, planet als profit. Hierbij gaat het niet alleen om het behoud van financiële waarde (profit), maar ook het behouden en creëren van ecologische waarde (planet) en sociale waarde (people). Dit vergt een overgang: van sturen op kosten, naar sturen op waarden. Door te kiezen voor toekomstbestendige kwaliteit, kunnen studenten, docenten en onderzoekers jarenlang profiteren. De Universiteit hanteert hierbij de volgende definitie: 

Een toekomstbestendig gebouw wordt ontworpen, gebouwd en beheerd 1) met een hoog adaptief vermogen zodat het aansluit op de behoeften van de huidige en toekomstige gebruiker en beheerder (functioneel), 2) zodat het welzijn, het comfort en de prestaties van gebouwgebruikers centraal staan (gezond), 3) volgens de principes van passief bouwen, zodat het over een jaar gezien meer energie opwekt dan verbruikt (energieopwekkend), 4) op een demontabele wijze, waarbij materialen en grondstoffen in de toekomst hoogwaardig hergebruikt kunnen worden (circulair).

De opgave is om deze ambities te vertalen naar concrete prestatie-indicatoren en naar afwegingen tussen de verschillende onderwerpen. Want is een gezond gebouwklimaat belangrijker dan een laag energieverbruik? Eind 2019 is het resultaat van dit proces gereed.

Wat doet Universiteit Utrecht nog meer?  

Universiteit Utrecht wil de verbetering van duurzaamheid in en om haar gebouwen inzichtelijk en aantoonbaar maken en vervolgens waarborgen. Met de BREEAM-NL In-Use methodiek kan de voortgang goed vastgelegd en bepaald worden. In 2020 wil de universiteit voor alle 20 relevante gebouwen (met een totale oppervlakte van 265.000 m2) op het Utrecht Science Park een ‘BREEAM-NL In-Use’ certificaat behalen. Daarmee zou Universiteit Utrecht de eerste universiteit in Nederland zijn met een volledig BREEAM gecertificeerde universiteitscampus. Dit resulteert in een totaal overzicht van de huidige duurzaamheidprestatie per gebouw met daaraan gekoppeld de mogelijke verbeterpunten. Hiermee is de universiteit in staat om continue te verbeteren op de onderdelen gebouw, beheer en gebruik.

Naast het realiseren van toekomstbestendige gebouwen en de BREEAM campus aanpak, onderneemt de universiteit nog meer. Zo wekt het energie op met behulp van zonnepanelen en maakt gebruik van warmte- en koudeopslag. Daarnaast wordt duurzaam vertogas en groene energie die wordt opgewekt door windturbines in Nederland ingekocht. Vanuit de ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn, wordt onderzoek gedaan naar opwekking van duurzame warmte en zo mogelijk elektriciteit uit ultradiepe geothermie op het Utrecht Science Park. Dat onderzoek vindt plaats met andere gebiedspartners en overheden en met de wetenschappelijke kant van de universiteit. 

Ook zijn er tal van andere initiatieven – groot en klein – zoals onlangs het verwijderen van wegwerpflesjes met water uit de frisdrankautomaten en zijn de vergaderlunches standaard vegetarisch.

Meer informatie bij
Team duurzaamheid van Vastgoed & Campus
Alex Ziegler, Laurens de Lange, Koen van der Hoorn en Niekol Dols

Duurzaamheid is geen liefdadigheid: de Universiteit Utrecht wil een inspirerend voorbeeld zijn.

Organisatie

Naam

Universiteit Utrecht

Type organisatie

Kennisinstelling

Sector

Onderwijs, Kantoren

Adres

Heidelberglaan 8, Utrecht

Thema's

Professionals

Fiona van 't Hullenaar
Fiona van 't Hullenaar Directeur Vastgoed & Campus Bekijk profiel

Nieuws van Universiteit Utrecht

Biodiversiteit, CO2-reductie en Sociale duurzaamheid centraal tijdens Green Talks 

Biodiversiteit, CO2-reductie en Sociale duurzaamheid centraal tijdens Green Talks 

BREEAM-NL certificering van gebouwen helpt de Universiteit Utrecht op weg naar een duurzaam vastgoedportfolio

BREEAM-NL certificering van gebouwen helpt de Universiteit Utrecht op weg naar een duurzaam vastgoedportfolio

Green Leader Fiona van ’t Hullenaar: ‘Ik kan mijn werk in het weekend goed loslaten’

Green Leader Fiona van ’t Hullenaar: ‘Ik kan mijn werk in het weekend goed loslaten’