Circular Buildings - een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0

Het rapport ‘Circular Buildings – een meetmethodiek voor losmaakbaarheid v2.0’ is onderdeel van een reeks publicaties met indicatoren voor circulariteit, die binnen het DGBC programma Circulariteit concreet worden uitgewerkt. Middels dit rapport introduceren we een uniforme meetmethode voor losmaakbaarheid in de bouw en beschrijven we hoe je dit kunt beoordelen. Dit rapport onderkent diverse toepassingsgebieden voor de meetmethode, en heeft mede als doel tot de integratie van losmaakbaarheid in bestaande duurzaamheidsinstrumenten BREEAM-NL en GPR Gebouw. 

De herziene meetmethodiek Losmaakbaarheid is ontwikkeld en getoetst door een consortium van Alba Concepts, Dutch Green Building Council, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en W/E Adviseurs in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. In het eerste rapport van september 2019 is de fundatie voor de meetmethode opgesteld, waarna de markt uitgedaagd is om de meetmethode toe te passen in de praktijk en hier feedback op te geven. Dit resulteerde in diverse inzichten, verbeteringen en een herziene versie van de meetmethode voor losmaakbaarheid. 

Verbeterde meetmethode voor losmaakbaarheid 

In deze meetmethode zijn de definities, randvoorwaarden en uitgangspunten voor het bepalen van de losmaakbaarheidsindex uitgelegd. De scope van de meetmethode is aangepast. Er wordt nu volledig aangesloten op de meetmethode voor de Milieuprestatie Gebouwen (MPG). ‘Deze nieuwe formule toont op een eerlijke manier het gedrag van de losmaakbaarheid van het product, waarbij de zwakste schakel het zwaarst meetelt, aldus Mike van Vliet, Alba Concepts. ‘Dit geeft ons de mogelijkheid om inzicht te geven in de losmaakbaarheid per laag van Brand. Om vervolgens op gebouwniveau een score voor de losmaakbaarheidsindex te geven’. 

In onderstaande video lichten we toe wat er is veranderd ten opzichte van het eerste rapport en wordt de publicatie overhandigd aan de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie.

DGBC-partners

Alba Concepts B.V.

Gerelateerd

Paris Proof leeft in detailhandel en vastgoedsector

Paris Proof leeft in detailhandel en vastgoedsector

BNA beste gebouw van het jaar 2022 Museum Singer Laren

Museum Singer Laren Beste Gebouw van 2022

Nieuwe DGBC-partner stelt zich voor: PingProperties

Nieuwe DGBC-partner stelt zich voor: PingProperties