MVO-beleid DGBC

‘Practice what you preach’, met dat motto stelde het speciale MVO-team van DGBC het beleid op dat moet leiden tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hiermee streven we ernaar om onze maatschappelijke missie en visie ook naar onze eigen organisatie en stakeholders te vertalen. De impact van onze bedrijfsprocessen op het milieu worden zo geminimaliseerd en we voegen waarde toe aan onze medewerkers, partners en omgeving.

 

Het opstellen van het beleid gebeurde samen met medewerkers en partners. Zo werkten alle medewerkers van DGBC in speciale sessies mee aan het MVO-beleid. In het MVO-beleid zijn verschillende doelen opgesteld om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Fossielvrij werken is één van de speerpunten, net als het verminderen van afvalstromen, het aanbieden van vegetarische catering bij onze trainingen en evenementen en het stimuleren van gezonde, betrokken medewerkers. Sommige doelen zijn nieuw, andere acties zijn de afgelopen jaren al ingezet en aangescherpt.

Gerelateerd

Van woorden naar bouw-daden

Van woorden naar bouw-daden

BREEAM-NL, nu ook voor duurzame organisaties!

BREEAM-NL, nu ook voor duurzame organisaties!

Rekenen aan Paris Proof Embodied Carbon met protocol

Rekenen aan Paris Proof Embodied Carbon met protocol