Position Paper Whole Life Carbon

De bouwsector staat voor een grote verduurzamingsopgave. Die opgave gaat verder dan alleen het reduceren van CO2 in de gebruiksfase. Ook het bouwproces en het materiaalgebruik veroorzaken CO2-impact. Hiervoor is een nieuw perspectief nodig op hoe de bouwsector verduurzaamt. We noemen dat de Whole Life Carbon aanpak. Deze aanpak is onderdeel van het Europese BuildingLife programma. In deze position paper wordt uitgelegd wat onder een Whole Life Carbon aanpak wordt verstaan.

Verder gaan we in deze paper in op de volgende onderdelen:

  • De urgentie van CO2-reductie voor de Nederlandse gebouwde omgeving en de aannames voor het toekennen van emissiebudget aan de gebouwde omgeving;
  • Een methode om de verschillende emissies in te delen;
  • Uitdagingen in de verschillende bouwopgaven;
  • Huidige regelgeving in relatie tot operationele en materiaalgebonden emissies;
  • De impact van verschillende fases in het bouwproces, invloed van materialen en impact van verschillende onderdelen van een gebouw;
  • Een eerste aanzet in leidende principes.

Deze paper is de eerste stap in een proces van verduurzaming volgens dit nieuwe principe. Ook wordt gewerkt aan een rekentool die helpt bij het bereiken van die doelstellingen. Die is gebaseerd op de huidige regelgeving in Nederland (MPG). Vervolgens wordt per doelgroep in de keten en gebouwtype een roadmap opgesteld met welke stappen nodig zijn om toe te werken naar concrete doelstellingen. De position paper, de roadmaps met doelstellingen en het rekenprotocol worden toegelicht op het Paris Proof Embodied Carbon congres op 23 november 2021. DGBC heeft deze paper opgesteld op basis van input van de Ambassadeurs van het BuildingLife project en stakeholders uit de gehele bouwkolom.

Bijdragen aan BuildingLife

Wil je een bijdrage leveren aan BuildingLife? Meld je dan aan als Ambassadeur, of lees hier meer over #BuildingLife.

 

Gerelateerd

LIFE-Level(s): Green Building Councils geven het voorbeeld

LIFE-Level(s): Green Building Councils geven het voorbeeld

Mantijn van Leeuwen, directeur van NIBE: “Het is essentieel om over te schakelen van reductiedoel-denken naar denken in CO2-budget”

Mantijn van Leeuwen, directeur van NIBE: “Het is essentieel om over te schakelen van reductiedoel-denken naar denken in CO2-budget”

Klimaattop Glasgow: Build Better Now

Klimaattop Glasgow: Build Better Now